© 2004-2014 Wheel Systems Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 "Paszport do eksportu", Tytuł projektu: "Eksport szansą na rozwój firmy WHEEL Systems"